Acurion arbetar med verksamhetsutveckling inom sjukvården och startades 2008 av Johan Ottosson, allmänpraktiserande läkare.