Web baserade IT-verktyg för primärvården

Verktygen är under testning och är i nuläget främst avsedda för Acurions personal och samarbetspartners. 
Andra är välkomna att använda dem men då på egen risk och på eget ansvar. 
UVI formuläret har testats mest och flera tiotals patienter har nu handlagts av ssk med hjälp av detta, och det tycks ha fungerat bra.