acurion_emr, textbaserat datorjournalsystem för enläkarpraktiken

Textbaserat innebär här att systemet inte använder sig av ett GUI, eller graphical user interface. När man arbetar i acurion_emr använder man alltså till allra största delen tangentbordet och inte pekdonet. Acurion_emr är tänkt att användas av läkaren som driver sin egen praktik utan kringpersonal, och som alltså måste skriva in allt själv. Då måste man vara bekväm med att använda tangetbordet till att börja med. Ett GUI är dessutom mer komplicerat än ett TUI, eller text user interface, och därmed dyrare att utveckla och underhålla. 

Systemet är under utveckling och inte tillgängligt kommersiellt ännu. Tror du att du skulle kunna ha nytta av ett journalsystem som detta är du ändå välkommen att höra av dig för ett samtal kring eventuellt samarbete.

När det nedan refereras till krav är det kraven i denna författning som avses: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-14

För acceptabel kvalitet på videona måste du välja högsta upplösningen(lilla kugghjulet i nedre högra hörnet i videon).


Funktioner:

-En strävan är att så mycket som möjligt erbjuda automatisk ifyllnad av text. Om läkaren t.ex journalför en kontakt och ska välja vilken klinisk variabel som ska fyllas i kan hen skriva ne på tangentbordet. Det finns endast en variabel som börjar på ne i dagsläget och det är neurologiskt status. Systemet kommer då erbjuda läkaren att genom en enda knapptryckning(TAB tangenten) fylla i neurologiskt_status i raden. När sedan uppgifterna ska fyllas i hämtar systemet allt som denna läkaren tidigare skrivit under neurologiskt status och läser in detta. Brukar då läkaren skriva t.ex ett visst rutinstatus här kan hen bara fylla i de första särskiljande bokstäverna och därefter ges möjlighet att fylla i resten automatiskt. Demonstrationen nedan gör det förhoppningsvis tydligt. 
-Varningar kan skapas och tas bort, en insatt varning är synlig i alla menyer för en given patient och är färgmarkerad.

Ska svara mot följande krav: "Rutinerna ska vidare säkerställa att patientjournalen innehåller en markering som ger en varning om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en allvarlig risk för patientens liv eller hälsa. Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att uppmärksamma."-Läkemedelsordinationer kan skapas, förnyas och tas bort. Recept kan skapas utifrån ordinationerna och recepten skrivs sedan ut i pappersform. Systemet har inbyggt förskrivningsstöd baserat på 2015 års FASS. Läkarens förskrivarkod skrivs automatiskt som streckkod på receptblanketten Systemet är avsett för skrivare med två fack, där ett fack är vikt åt receptblanketter och det andra åt vanliga A4 papper. En läkemedelslista i PDF format kan skapas, antingen innehållande endast aktuella ordinationer eller den kompletta historiken inkl. utsatta och utgångna ordinationer. -Labprover kan beställas direkt i systemet, i dagsläget hanterar systemet remissblanketter för Klin-Kem, mikrobiologiskt och immunologiskt laboratorium i Region Skåne. Remisserna skrivs ut på skrivaren. Det finns funktioner för att skapa snabbkommandon för enstaka prover eller grupper av prover. När provsvaren kommer tillbaks från laboratoriet i pappersform finns en funktion för att skriva in svaren. En lablista i PDF format kan skapas.

-Primärvårdsdiagnoser kan sättas genom att söka på diagnosnamnet, koden hämtas automatiskt.

-Sjukskrivningsintyget kan fyllas i direkt i systemet och skrivs sedan ut som en PDF fil. Uppgifter från tidigare intyg kan kopieras. Uppgifter från den aktuella journalanteckningen fylls i automatiskt när när det är relevant(t.ex diagnos, status).

-Remisser, brev angående patient och brev till patient kan skapas och skrivas ut som PDF filer. Adressfälten är anpassade för fönsterkuvert C5 med fönstret till vänster.